Dziļurbumu izbūve

  Urbumi siltumapgādei

  Urbumi siltumapgādei

  Populāri ēku apkures sistēmu vidū ir vertikālo siltumsūkņu kolektori jeb termozondes un ģeotermālie ūdens urbumi. Vietās, kur zemes platība atļauj, iespējams siltuma kolektoru ierakt horizontāli, taču, ja zemes gabals ir par mazu, vai tas jau ir labiekārtots – alternatīva horizontālajam kolektoram ir vertikālās zondes vai dziļurbumu izbūve. 

  Lai ierīkotu vertikālo siltumsūkņa kolektoru, tiek izveidoti viens vai vairāki urbumi, kuros tiek ievietots un iebetonēts kolektora cauruļvads (termozonde), pa kuru cirkulē nesasalstošs šķidrums – siltumnesējs. Šāda veida kolektoru iespējams lietot praktiski visu privāto un sabiedrisko būvju apsildei ar siltumsūkņiem. Vertikālā siltumsūkņa kolektora ierīkošanai nepieciešama neliela platība, to izdevīgi lietot atjaunojot vecākas mājas un pārejot no kurināmā apkures sistēmām uz apsildi no ģeotermālajiem resursiem. Urbumu skaits un to dziļums atkarīgs no inženiertehniskajiem aprēķiniem un ģeoloģiskās situācijas urbumu ierīkošanas vietā.

  Ģeotermālos siltumsūkņos kā siltuma avots tiek izmantots zemes dzīļu ūdens, kura temperatūra ir stabila visu gadu, neatkarīgi no gaisa temperatūras svārstībām. Kolektora sistēmu veido divi urbumi – viens gruntsūdens iegūšanai, otrs ūdens novadīšanai grunts slāņos. Atstatumam starp šādiem urbumiem jābūt apmēram aptuveni 25 metriem.

  Artēziskie urbumi

  Artēziskie urbumi

  Mēs saviem klientiem piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu – no urbuma projekta izstrādes, dokumentācijas saskaņošanas valsts institūcijās līdz urbšanas darbu veikšanai un Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā akceptētas urbuma pases izsniegšanai.

  Lai izveidotu cenu piedāvājumu tieši Jūsu objektam, lūdzam izmantot kontaktformu un tajā norādīt arī kadastra numuru, lai varētu noskaidrot gruntsūdeņu dziļumu Jūsu zemesgabalā. 

  Mūsu darbiniekiem ir attiecīga izglītība un kvalifikācija atbilstoši veicamajam darbam.

  Uzņēmumam ir izsniegta licence zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidē. Tas nozīmē , ka varam veikt arī degvielas uzpildes staciju, katlu māju, lauksaimniecības uzņēmumu (fermu), grunts piesārņojuma noteikšanu.

  Savas darbības laikā esam guvuši plašu pieredzi, kļūstot par ekspertiem savā darbības jomā, un spējuši konkurēt ar vadošajiem uzņēmumiem.

  Mēs darbojamies objektos pa visu Latvijas teritoriju.

  Jūsu sistēmas aprēķins

  Jūsu kontaktinformācija Tehniskās prasības Komentāri
  Nosūtīt
  SIA Smart energy solutions
  Tālrunis: +371 23273295
  E-mail: info@dabasilda.lv
  Mob. tālrunis: +371 23273296
  Adrese: Lemešu iela 13, Rīga
  Anita
  +371 23273296
  Viessmann